NETLOOK CAR PORTAL
 
Make:
Model:
 
Price Range: to
 
Distance: of
 

NEW KIA OPTIMA AUTOS IN PALM BEACH GARDENS, FLORIDA

57 matches for: Autos > KIA > OPTIMA > Any Price > Any Distance
Sort by:  Year Make/Model Price Mileage MPG Stock #
NEW 2019 KIA OPTIMA EX in PALM BEACH GARDENS, FLORIDA
NEW Stock #:  KG354641

$7,979 off MSRP! Priced below KBB Fair Purchase ... 
Price:  $20,011
 

Mileage:  8



NEW 2019 KIA OPTIMA EX in PALM BEACH GARDENS, FLORIDA
NEW Stock #:  KG354650

$7,979 off MSRP! Priced below KBB Fair Purchase ... 
Price:  $20,011
 

Mileage:  13



NEW 2019 KIA OPTIMA EX in PALM BEACH GARDENS, FLORIDA
NEW Stock #:  KG342079

$6,420 off MSRP! Priced below KBB Fair Purchase ... 
Price:  $22,770
 

Mileage:  10



NEW 2019 KIA OPTIMA EX in PALM BEACH GARDENS, FLORIDA
NEW Stock #:  KG344134

$6,420 off MSRP! Priced below KBB Fair Purchase ... 
Price:  $22,770
 

Mileage:  10



NEW 2019 KIA OPTIMA EX in PALM BEACH GARDENS, FLORIDA
NEW Stock #:  KG341853

$6,474 off MSRP! Priced below KBB Fair Purchase ... 
Price:  $23,211
 

Mileage:  10



Photo Coming Soon
NEW Stock #:  KG377089

$6,445 off MSRP! Priced below KBB Fair Purchase ... 
Price:  $22,970
 

Mileage:  6



Photo Coming Soon
NEW Stock #:  DTT371382

$6,122 off MSRP! Priced below KBB Fair Purchase ... 
Price:  $20,363
 

Mileage:  20



NEW 2018 KIA OPTIMA EX in PALM BEACH GARDENS, FLORIDA
NEW Stock #:  JG178759

$6,995 off MSRP! Priced below KBB Fair Purchase ... 
Price:  $22,150
 

Mileage:  4,300



NEW 2018 KIA OPTIMA EX in PALM BEACH GARDENS, FLORIDA
NEW Stock #:  JG182219

$6,371 off MSRP! Priced below KBB Fair Purchase ... 
Price:  $20,174
 

Mileage:  2,174



NEW 2019 KIA OPTIMA LX in PALM BEACH GARDENS, FLORIDA
NEW Stock #:  KG307008

$5,689 off MSRP! Priced below KBB Fair Purchase ... 
Price:  $16,856
 

Mileage:  10



NEW 2019 KIA OPTIMA LX in PALM BEACH GARDENS, FLORIDA
NEW Stock #:  KG321037

$5,920 off MSRP! Priced below KBB Fair Purchase ... 
Price:  $18,725
 

Mileage:  12



NEW 2019 KIA OPTIMA LX in PALM BEACH GARDENS, FLORIDA
NEW Stock #:  KG325066

$5,685 off MSRP! Priced below KBB Fair Purchase ... 
Price:  $16,820
 

Mileage:  10



NEW 2019 KIA OPTIMA LX in PALM BEACH GARDENS, FLORIDA
NEW Stock #:  KG321338

$5,660 off MSRP! Priced below KBB Fair Purchase ... 
Price:  $16,620
 

Mileage:  7



NEW 2019 KIA OPTIMA LX in PALM BEACH GARDENS, FLORIDA
NEW Stock #:  KG336261

$5,683 off MSRP! Priced below KBB Fair Purchase ... 
Price:  $16,812
 

Mileage:  10



NEW 2019 KIA OPTIMA LX in PALM BEACH GARDENS, FLORIDA
NEW Stock #:  KG336513

$5,683 off MSRP! Priced below KBB Fair Purchase ... 
Price:  $16,812
 

Mileage:  10



NEW 2019 KIA OPTIMA LX in PALM BEACH GARDENS, FLORIDA
NEW Stock #:  KG337184

$7,583 off MSRP! Priced below KBB Fair Purchase ... 
Price:  $16,812
 

Mileage:  10



NEW 2019 KIA OPTIMA LX in PALM BEACH GARDENS, FLORIDA
NEW Stock #:  KG337645

$5,683 off MSRP! Priced below KBB Fair Purchase ... 
Price:  $16,812
 

Mileage:  10



NEW 2019 KIA OPTIMA LX in PALM BEACH GARDENS, FLORIDA
NEW Stock #:  KG337638

$7,583 off MSRP! Priced below KBB Fair Purchase ... 
Price:  $16,812
 

Mileage:  10



NEW 2019 KIA OPTIMA LX in PALM BEACH GARDENS, FLORIDA
NEW Stock #:  KG336485

$5,683 off MSRP! Priced below KBB Fair Purchase ... 
Price:  $16,812
 

Mileage:  10



NEW 2019 KIA OPTIMA LX in PALM BEACH GARDENS, FLORIDA
NEW Stock #:  KG337193

$7,583 off MSRP! Priced below KBB Fair Purchase ... 
Price:  $16,812
 

Mileage:  10



NEW 2019 KIA OPTIMA LX in PALM BEACH GARDENS, FLORIDA
NEW Stock #:  KG338232

$5,683 off MSRP! Priced below KBB Fair Purchase ... 
Price:  $16,812
 

Mileage:  10



NEW 2019 KIA OPTIMA LX in PALM BEACH GARDENS, FLORIDA
NEW Stock #:  KG343462

$5,726 off MSRP! Priced below KBB Fair Purchase ... 
Price:  $17,154
 

Mileage:  10



NEW 2019 KIA OPTIMA LX in PALM BEACH GARDENS, FLORIDA
NEW Stock #:  KG342734

$5,645 off MSRP! Priced below KBB Fair Purchase ... 
Price:  $16,500
 

Mileage:  9



NEW 2019 KIA OPTIMA LX in PALM BEACH GARDENS, FLORIDA
NEW Stock #:  KG351601

$5,699 off MSRP! Priced below KBB Fair Purchase ... 
Price:  $16,941
 

Mileage:  10



NEW 2019 KIA OPTIMA LX in PALM BEACH GARDENS, FLORIDA
NEW Stock #:  KG340571

$5,661 off MSRP! Priced below KBB Fair Purchase ... 
Price:  $16,634
 

Mileage:  10



NEW 2019 KIA OPTIMA LX in PALM BEACH GARDENS, FLORIDA
NEW Stock #:  KG340573

$5,661 off MSRP! Priced below KBB Fair Purchase ... 
Price:  $16,634
 

Mileage:  10



NEW 2019 KIA OPTIMA LX in PALM BEACH GARDENS, FLORIDA
NEW Stock #:  KG336124

$5,875 off MSRP! Priced below KBB Fair Purchase ... 
Price:  $18,365
 

Mileage:  9



NEW 2019 KIA OPTIMA LX in PALM BEACH GARDENS, FLORIDA
NEW Stock #:  KG333695

$7,830 off MSRP! Priced below KBB Fair Purchase ... 
Price:  $18,805
 

Mileage:  11



NEW 2019 KIA OPTIMA LX in PALM BEACH GARDENS, FLORIDA
NEW Stock #:  KG333701

$5,930 off MSRP! Priced below KBB Fair Purchase ... 
Price:  $18,805
 

Mileage:  9



NEW 2019 KIA OPTIMA LX in PALM BEACH GARDENS, FLORIDA
NEW Stock #:  KG365165

$5,710 off MSRP! Priced below KBB Fair Purchase ... 
Price:  $17,025
 

Mileage:  10



Photo Coming Soon
NEW Stock #:  KG338759

$7,775 off MSRP! Priced below KBB Fair Purchase ... 
Price:  $18,365
 

Mileage:  10



Photo Coming Soon
NEW Stock #:  KG366034

$5,710 off MSRP! Priced below KBB Fair Purchase ... 
Price:  $17,030
 

Mileage:  10



NEW 2019 KIA OPTIMA LX in PALM BEACH GARDENS, FLORIDA
NEW Stock #:  DTT345589

$7,599 off MSRP! Priced below KBB Fair Purchase ... 
Price:  $16,941
 

Mileage:  20



NEW 2018 KIA OPTIMA LX in PALM BEACH GARDENS, FLORIDA
NEW Stock #:  JG178205

$5,815 off MSRP! Priced below KBB Fair Purchase ... 
Price:  $18,415
 

Mileage:  3,281



NEW 2018 KIA OPTIMA LX in PALM BEACH GARDENS, FLORIDA
NEW Stock #:  JG178427

$5,815 off MSRP! Priced below KBB Fair Purchase ... 
Price:  $18,415
 

Mileage:  47



NEW 2018 KIA OPTIMA LX in PALM BEACH GARDENS, FLORIDA
NEW Stock #:  JG181713

$5,647 off MSRP! Priced below KBB Fair Purchase ... 
Price:  $17,883
 

Mileage:  4,157



NEW 2018 KIA OPTIMA LX in PALM BEACH GARDENS, FLORIDA
NEW Stock #:  JG252714

$5,675 off MSRP! Priced below KBB Fair Purchase ... 
Price:  $17,970
 

Mileage:  8,500



Photo Coming Soon
NEW Stock #:  JG250814

$5,675 off MSRP! Priced below KBB Fair Purchase ... 
Price:  $17,970
 

Mileage:  3,009



NEW 2018 KIA OPTIMA LX in PALM BEACH GARDENS, FLORIDA
NEW Stock #:  JG257128

$5,814 off MSRP! Priced below KBB Fair Purchase ... 
Price:  $18,411
 

Mileage:  10



NEW 2019 KIA OPTIMA S in PALM BEACH GARDENS, FLORIDA
NEW Stock #:  KG310213

$5,868 off MSRP! Priced below KBB Fair Purchase ... 
Price:  $18,307
 

Mileage:  10



NEW 2019 KIA OPTIMA S in PALM BEACH GARDENS, FLORIDA
NEW Stock #:  KG307287

$7,820 off MSRP! Priced below KBB Fair Purchase ... 
Price:  $18,725
 

Mileage:  10



NEW 2019 KIA OPTIMA S in PALM BEACH GARDENS, FLORIDA
NEW Stock #:  KG315013

$5,868 off MSRP! Priced below KBB Fair Purchase ... 
Price:  $18,307
 

Mileage:  8



NEW 2019 KIA OPTIMA S in PALM BEACH GARDENS, FLORIDA
NEW Stock #:  KG352490

$5,881 off MSRP! Priced below KBB Fair Purchase ... 
Price:  $18,414
 

Mileage:  10



NEW 2019 KIA OPTIMA S in PALM BEACH GARDENS, FLORIDA
NEW Stock #:  KG331196

$7,781 off MSRP! Priced below KBB Fair Purchase ... 
Price:  $18,414
 

Mileage:  10



NEW 2019 KIA OPTIMA S in PALM BEACH GARDENS, FLORIDA
NEW Stock #:  KG331176

$7,781 off MSRP! Priced below KBB Fair Purchase ... 
Price:  $18,414
 

Mileage:  10



NEW 2019 KIA OPTIMA S in PALM BEACH GARDENS, FLORIDA
NEW Stock #:  KG352350

$7,775 off MSRP! Priced below KBB Fair Purchase ... 
Price:  $18,365
 

Mileage:  10



NEW 2019 KIA OPTIMA S in PALM BEACH GARDENS, FLORIDA
NEW Stock #:  KG362485

$5,930 off MSRP! Priced below KBB Fair Purchase ... 
Price:  $18,805
 

Mileage:  7



NEW 2019 KIA OPTIMA S in PALM BEACH GARDENS, FLORIDA
NEW Stock #:  KG360131

$7,940 off MSRP! Priced below KBB Fair Purchase ... 
Price:  $19,695
 

Mileage:  10



NEW 2019 KIA OPTIMA S in PALM BEACH GARDENS, FLORIDA
NEW Stock #:  KG358772

$7,885 off MSRP! Priced below KBB Fair Purchase ... 
Price:  $19,255
 

Mileage:  8



NEW 2019 KIA OPTIMA S in PALM BEACH GARDENS, FLORIDA
NEW Stock #:  KG359360

$5,985 off MSRP! Priced below KBB Fair Purchase ... 
Price:  $19,255
 

Mileage:  10



NEW 2019 KIA OPTIMA S in PALM BEACH GARDENS, FLORIDA
NEW Stock #:  KG360396

$6,040 off MSRP! Priced below KBB Fair Purchase ... 
Price:  $19,695
 

Mileage:  7



NEW 2019 KIA OPTIMA SX in PALM BEACH GARDENS, FLORIDA
NEW Stock #:  DTT330385

$8,533 off MSRP! Priced below KBB Fair Purchase ... 
Price:  $24,492
 

Mileage:  20



NEW 2019 KIA OPTIMA SX in PALM BEACH GARDENS, FLORIDA
NEW Stock #:  KG326781

$7,058 off MSRP! Priced below KBB Fair Purchase ... 
Price:  $27,932
 

Mileage:  10



NEW 2019 KIA OPTIMA SX in PALM BEACH GARDENS, FLORIDA
NEW Stock #:  KG332620

$7,112 off MSRP! Priced below KBB Fair Purchase ... 
Price:  $28,373
 

Mileage:  14



NEW 2019 KIA OPTIMA SX in PALM BEACH GARDENS, FLORIDA
NEW Stock #:  KG326762

$9,012 off MSRP! Priced below KBB Fair Purchase ... 
Price:  $28,373
 

Mileage:  10



NEW 2019 KIA OPTIMA SX in PALM BEACH GARDENS, FLORIDA
NEW Stock #:  KG332592

$9,012 off MSRP! Priced below KBB Fair Purchase ... 
Price:  $28,373
 

Mileage:  10



NEW 2018 KIA OPTIMA SX in PALM BEACH GARDENS, FLORIDA
NEW Stock #:  JG242589

$8,915 off MSRP! Priced below KBB Fair Purchase ... 
Price:  $28,230
 
Highway MPG:  31
Mileage:  10