NETLOOK CAR PORTAL
 
Make:
Model:
 
Price Range: to
 
Distance: of
 

NEW KIA SORENTO AUTOS IN CATHEDRAL CITY, CALIFORNIA

26 matches for: Autos > KIA > SORENTO > Any Price > Any Distance
Sort by:  Year Make/Model Price Mileage MPG Stock #
NEW 2019 KIA SORENTO EX in CATHEDRAL CITY, CALIFORNIA
NEW Stock #:  K9249

 
Price:  $38,930
 

Mileage:  11NEW 2019 KIA SORENTO L in CATHEDRAL CITY, CALIFORNIA
NEW Stock #:  KT9434

 
Price:  $27,135
 

Mileage:  10NEW 2019 KIA SORENTO L in CATHEDRAL CITY, CALIFORNIA
NEW Stock #:  KT9641

 
Price:  $27,135
 

Mileage:  11NEW 2019 KIA SORENTO L in CATHEDRAL CITY, CALIFORNIA
NEW Stock #:  KT9640

 
Price:  $27,260
 

Mileage:  10NEW 2019 KIA SORENTO L in CATHEDRAL CITY, CALIFORNIA
NEW Stock #:  KT9638

 
Price:  $27,210
 

Mileage:  10NEW 2019 KIA SORENTO L in CATHEDRAL CITY, CALIFORNIA
NEW Stock #:  KT9793

 
Price:  $27,490
 

Mileage:  9NEW 2019 KIA SORENTO L in CATHEDRAL CITY, CALIFORNIA
NEW Stock #:  KT9830

 
Price:  $27,540
 

Mileage:  8NEW 2019 KIA SORENTO L in CATHEDRAL CITY, CALIFORNIA
NEW Stock #:  KT9827

 
Price:  $27,540
 

Mileage:  5NEW 2019 KIA SORENTO L in CATHEDRAL CITY, CALIFORNIA
NEW Stock #:  KT9836

 
Price:  $27,540
 

Mileage:  10NEW 2019 KIA SORENTO L in CATHEDRAL CITY, CALIFORNIA
NEW Stock #:  K9849

 
Price:  $27,540
 

Mileage:  11NEW 2019 KIA SORENTO L in CATHEDRAL CITY, CALIFORNIA
NEW Stock #:  K9858

 
Price:  $27,540
 

Mileage:  8NEW 2019 KIA SORENTO LX in CATHEDRAL CITY, CALIFORNIA
NEW Stock #:  K9315

 
Price:  $28,685
 

Mileage:  6NEW 2019 KIA SORENTO LX in CATHEDRAL CITY, CALIFORNIA
NEW Stock #:  KT9756

 
Price:  $29,245
 

Mileage:  12NEW 2019 KIA SORENTO LX in CATHEDRAL CITY, CALIFORNIA
NEW Stock #:  KT9759

 
Price:  $29,245
 

Mileage:  10NEW 2019 KIA SORENTO LX in CATHEDRAL CITY, CALIFORNIA
NEW Stock #:  KT9760

 
Price:  $29,245
 

Mileage:  9NEW 2019 KIA SORENTO LX in CATHEDRAL CITY, CALIFORNIA
NEW Stock #:  K9758

 
Price:  $29,245
 

Mileage:  10NEW 2019 KIA SORENTO LX in CATHEDRAL CITY, CALIFORNIA
NEW Stock #:  KT9770

 
Price:  $29,245
 

Mileage:  10NEW 2019 KIA SORENTO LX in CATHEDRAL CITY, CALIFORNIA
NEW Stock #:  K9839

 
Price:  $28,900
 

Mileage:  8NEW 2019 KIA SORENTO LX in CATHEDRAL CITY, CALIFORNIA
NEW Stock #:  KT9835

 
Price:  $28,900
 

Mileage:  9NEW 2019 KIA SORENTO LX in CATHEDRAL CITY, CALIFORNIA
NEW Stock #:  K9826

 
Price:  $28,900
 

Mileage:  9NEW 2019 KIA SORENTO LX in CATHEDRAL CITY, CALIFORNIA
NEW Stock #:  K9828

 
Price:  $28,900
 

Mileage:  10NEW 2019 KIA SORENTO LX in CATHEDRAL CITY, CALIFORNIA
NEW Stock #:  KT9841

 
Price:  $28,900
 

Mileage:  5NEW 2019 KIA SORENTO LX in CATHEDRAL CITY, CALIFORNIA
NEW Stock #:  KT9854

 
Price:  $28,900
 

Mileage:  8NEW 2019 KIA SORENTO LX in CATHEDRAL CITY, CALIFORNIA
NEW Stock #:  KT9898

 
Price:  $28,900
 

Mileage:  8NEW 2019 KIA SORENTO SX in CATHEDRAL CITY, CALIFORNIA
NEW Stock #:  K9113

 
Price:  $43,600
 

Mileage:  11NEW 2019 KIA SORENTO SX in CATHEDRAL CITY, CALIFORNIA
NEW Stock #:  K9330

 
Price:  $41,030
 

Mileage:  10