NETLOOK CAR PORTAL
 
Make:
Model:
 
Price Range: to
 
Distance: of
 

NEW KIA SORENTO AUTOS IN CATHEDRAL CITY, CALIFORNIA

49 matches for: Autos > KIA > SORENTO > Any Price > Any Distance
Sort by:  Year Make/Model Price Mileage MPG Stock #
NEW 2019 KIA SORENTO EX in CATHEDRAL CITY, CALIFORNIA
NEW Stock #:  K9260

 
Price:  $39,170
 

Mileage:  5NEW 2019 KIA SORENTO L in CATHEDRAL CITY, CALIFORNIA
NEW Stock #:  KT9434

 
Price:  $27,135
 

Mileage:  10NEW 2019 KIA SORENTO L in CATHEDRAL CITY, CALIFORNIA
NEW Stock #:  KXT9641

 
Price:  $27,135
 

Mileage:  11NEW 2019 KIA SORENTO L in CATHEDRAL CITY, CALIFORNIA
NEW Stock #:  KXT9640

 
Price:  $27,260
 

Mileage:  10NEW 2019 KIA SORENTO L in CATHEDRAL CITY, CALIFORNIA
NEW Stock #:  KXT9638

 
Price:  $27,210
 

Mileage:  10NEW 2019 KIA SORENTO L in CATHEDRAL CITY, CALIFORNIA
NEW Stock #:  K9647

 
Price:  $27,135
 

Mileage:  8NEW 2019 KIA SORENTO L in CATHEDRAL CITY, CALIFORNIA
NEW Stock #:  K9648

 
Price:  $27,135
 

Mileage:  10NEW 2019 KIA SORENTO L in CATHEDRAL CITY, CALIFORNIA
NEW Stock #:  K9658

 
Price:  $27,185
 

Mileage:  11NEW 2019 KIA SORENTO L in CATHEDRAL CITY, CALIFORNIA
NEW Stock #:  K9772

 
Price:  $27,490
 

Mileage:  10NEW 2019 KIA SORENTO L in CATHEDRAL CITY, CALIFORNIA
NEW Stock #:  K9776

 
Price:  $27,490
 

Mileage:  9NEW 2019 KIA SORENTO L in CATHEDRAL CITY, CALIFORNIA
NEW Stock #:  K9793

 
Price:  $27,490
 

Mileage:  9Photo Coming Soon
NEW Stock #:  K9831

 
Price:  $27,540
 

Mileage:  5Photo Coming Soon
NEW Stock #:  K9830

 
Price:  $27,540
 

Mileage:  8NEW 2019 KIA SORENTO L in CATHEDRAL CITY, CALIFORNIA
NEW Stock #:  K9833

 
Price:  $27,540
 

Mileage:  9NEW 2019 KIA SORENTO L in CATHEDRAL CITY, CALIFORNIA
NEW Stock #:  K9837

 
Price:  $27,540
 

Mileage:  10Photo Coming Soon
NEW Stock #:  K9834

 
Price:  $27,540
 

Mileage:  8NEW 2019 KIA SORENTO L in CATHEDRAL CITY, CALIFORNIA
NEW Stock #:  K9827

 
Price:  $27,540
 

Mileage:  5NEW 2019 KIA SORENTO L in CATHEDRAL CITY, CALIFORNIA
NEW Stock #:  K9836

 
Price:  $27,540
 

Mileage:  10NEW 2019 KIA SORENTO L in CATHEDRAL CITY, CALIFORNIA
NEW Stock #:  K9840

 
Price:  $27,540
 

Mileage:  9Photo Coming Soon
NEW Stock #:  K9849

 
Price:  $27,540
 

Mileage:  11Photo Coming Soon
NEW Stock #:  K9851

 
Price:  $27,540
 

Mileage:  11Photo Coming Soon
NEW Stock #:  K9848

 
Price:  $27,540
 

Mileage:  8Photo Coming Soon
NEW Stock #:  K9852

 
Price:  $27,540
 

Mileage:  11Photo Coming Soon
NEW Stock #:  K9850

 
Price:  $27,540
 

Mileage:  10Photo Coming Soon
NEW Stock #:  K9858

 
Price:  $27,540
 

Mileage:  8NEW 2019 KIA SORENTO LX in CATHEDRAL CITY, CALIFORNIA
NEW Stock #:  KT9253

 
Price:  $30,830
 

Mileage:  10NEW 2019 KIA SORENTO LX in CATHEDRAL CITY, CALIFORNIA
NEW Stock #:  KT9258

 
Price:  $32,600
 

Mileage:  9NEW 2019 KIA SORENTO LX in CATHEDRAL CITY, CALIFORNIA
NEW Stock #:  K9267

 
Price:  $30,435
 

Mileage:  6NEW 2019 KIA SORENTO LX in CATHEDRAL CITY, CALIFORNIA
NEW Stock #:  K9315

 
Price:  $28,685
 

Mileage:  6NEW 2019 KIA SORENTO LX in CATHEDRAL CITY, CALIFORNIA
NEW Stock #:  K9756

 
Price:  $29,245
 

Mileage:  12NEW 2019 KIA SORENTO LX in CATHEDRAL CITY, CALIFORNIA
NEW Stock #:  K9759

 
Price:  $29,245
 

Mileage:  10NEW 2019 KIA SORENTO LX in CATHEDRAL CITY, CALIFORNIA
NEW Stock #:  K9761

 
Price:  $29,245
 

Mileage:  10NEW 2019 KIA SORENTO LX in CATHEDRAL CITY, CALIFORNIA
NEW Stock #:  KXT9760

 
Price:  $29,245
 

Mileage:  9NEW 2019 KIA SORENTO LX in CATHEDRAL CITY, CALIFORNIA
NEW Stock #:  K9758

 
Price:  $29,245
 

Mileage:  10NEW 2019 KIA SORENTO LX in CATHEDRAL CITY, CALIFORNIA
NEW Stock #:  KXT9770

 
Price:  $29,245
 

Mileage:  10NEW 2019 KIA SORENTO LX in CATHEDRAL CITY, CALIFORNIA
NEW Stock #:  K9781

 
Price:  $29,245
 

Mileage:  8NEW 2019 KIA SORENTO LX in CATHEDRAL CITY, CALIFORNIA
NEW Stock #:  K9839

 
Price:  $28,900
 

Mileage:  8Photo Coming Soon
NEW Stock #:  K9835

 
Price:  $28,900
 

Mileage:  9Photo Coming Soon
NEW Stock #:  K9829

 
Price:  $28,900
 

Mileage:  8NEW 2019 KIA SORENTO LX in CATHEDRAL CITY, CALIFORNIA
NEW Stock #:  K9826

 
Price:  $28,900
 

Mileage:  9Photo Coming Soon
NEW Stock #:  K9828

 
Price:  $28,900
 

Mileage:  10NEW 2019 KIA SORENTO LX in CATHEDRAL CITY, CALIFORNIA
NEW Stock #:  K9832

 
Price:  $28,900
 

Mileage:  8NEW 2019 KIA SORENTO LX in CATHEDRAL CITY, CALIFORNIA
NEW Stock #:  K9841

 
Price:  $28,900
 

Mileage:  5Photo Coming Soon
NEW Stock #:  K9854

 
Price:  $28,900
 

Mileage:  8Photo Coming Soon
NEW Stock #:  K9853

 
Price:  $29,295
 

Mileage:  9NEW 2019 KIA SORENTO SX in CATHEDRAL CITY, CALIFORNIA
NEW Stock #:  K9113

 
Price:  $43,600
 

Mileage:  11NEW 2019 KIA SORENTO SX in CATHEDRAL CITY, CALIFORNIA
NEW Stock #:  K9250

 
Price:  $42,090
 

Mileage:  10NEW 2019 KIA SORENTO SX in CATHEDRAL CITY, CALIFORNIA
NEW Stock #:  K9306

 
Price:  $41,770
 

Mileage:  9NEW 2019 KIA SORENTO SX in CATHEDRAL CITY, CALIFORNIA
NEW Stock #:  K9330

 
Price:  $41,030
 

Mileage:  10