NETLOOK CAR PORTAL
 
Make:
Model:
 
Price Range: to
 
Distance: of
 

NEW KIA SOUL AUTOS IN PALM BEACH GARDENS, FLORIDA

41 matches for: Autos > KIA > SOUL > Any Price > Any Distance
Sort by:  Year Make/Model Price Mileage MPG Stock #
NEW 2020 KIA SOUL EX in PALM BEACH GARDENS, FLORIDA
NEW Stock #:  L7050922

$3,033 off MSRP! Priced below KBB Fair Purchase ... 
Price:  $22,282
 

Mileage:  13NEW 2020 KIA SOUL EX IVT in PALM BEACH GARDENS, FLORIDA
NEW Stock #:  DTT037309

$2,945 off MSRP! Priced below KBB Fair Purchase ... 
Price:  $21,285
 

Mileage:  13NEW 2020 KIA SOUL GT-LINE in PALM BEACH GARDENS, FLORIDA
NEW Stock #:  L7006943

$2,120 off MSRP! Priced below KBB Fair Purchase ... 
Price:  $21,890
 

Mileage:  11NEW 2020 KIA SOUL GT-LINE TURBO in PALM BEACH GARDENS, FLORIDA
NEW Stock #:  L7707172

$4,070 off MSRP! Priced below KBB Fair Purchase ... 
Price:  $24,760
 

Mileage:  12NEW 2020 KIA SOUL LX in PALM BEACH GARDENS, FLORIDA
NEW Stock #:  L7002725

$3,470 off MSRP! Priced below KBB Fair Purchase ... 
Price:  $16,995
 

Mileage:  15NEW 2020 KIA SOUL LX in PALM BEACH GARDENS, FLORIDA
NEW Stock #:  L7006186

$2,415 off MSRP! Priced below KBB Fair Purchase ... 
Price:  $17,885
 

Mileage:  10NEW 2020 KIA SOUL LX in PALM BEACH GARDENS, FLORIDA
NEW Stock #:  L7009575

$2,432 off MSRP! Priced below KBB Fair Purchase ... 
Price:  $18,213
 

Mileage:  15NEW 2020 KIA SOUL LX in PALM BEACH GARDENS, FLORIDA
NEW Stock #:  L7009604

$2,432 off MSRP! Priced below KBB Fair Purchase ... 
Price:  $18,213
 

Mileage:  5,129NEW 2020 KIA SOUL LX in PALM BEACH GARDENS, FLORIDA
NEW Stock #:  L7008924

$2,415 off MSRP! Priced below KBB Fair Purchase ... 
Price:  $17,885
 

Mileage:  20NEW 2020 KIA SOUL LX in PALM BEACH GARDENS, FLORIDA
NEW Stock #:  L7003119

$2,423 off MSRP! Priced below KBB Fair Purchase ... 
Price:  $18,042
 

Mileage:  10NEW 2020 KIA SOUL LX in PALM BEACH GARDENS, FLORIDA
NEW Stock #:  L7027080

$2,423 off MSRP! Priced below KBB Fair Purchase ... 
Price:  $18,037
 

Mileage:  6,413NEW 2020 KIA SOUL LX in PALM BEACH GARDENS, FLORIDA
NEW Stock #:  L7070810

$2,426 off MSRP! Priced below KBB Fair Purchase ... 
Price:  $18,104
 

Mileage:  14NEW 2020 KIA SOUL LX in PALM BEACH GARDENS, FLORIDA
NEW Stock #:  L7072547

$2,409 off MSRP! Priced below KBB Fair Purchase ... 
Price:  $17,776
 

Mileage:  14NEW 2020 KIA SOUL LX in PALM BEACH GARDENS, FLORIDA
NEW Stock #:  L7075705

$2,409 off MSRP! Priced below KBB Fair Purchase ... 
Price:  $17,776
 

Mileage:  10NEW 2020 KIA SOUL LX in PALM BEACH GARDENS, FLORIDA
NEW Stock #:  L7073428

$2,409 off MSRP! Priced below KBB Fair Purchase ... 
Price:  $17,776
 

Mileage:  10NEW 2020 KIA SOUL LX in PALM BEACH GARDENS, FLORIDA
NEW Stock #:  L7074631

$2,409 off MSRP! Priced below KBB Fair Purchase ... 
Price:  $17,776
 

Mileage:  10NEW 2020 KIA SOUL LX in PALM BEACH GARDENS, FLORIDA
NEW Stock #:  L7074953

$2,409 off MSRP! Priced below KBB Fair Purchase ... 
Price:  $17,776
 

Mileage:  10NEW 2020 KIA SOUL LX in PALM BEACH GARDENS, FLORIDA
NEW Stock #:  L7069639

$2,426 off MSRP! Priced below KBB Fair Purchase ... 
Price:  $18,104
 

Mileage:  10NEW 2020 KIA SOUL LX in PALM BEACH GARDENS, FLORIDA
NEW Stock #:  L7069642

$2,426 off MSRP! Priced below KBB Fair Purchase ... 
Price:  $18,104
 

Mileage:  14NEW 2020 KIA SOUL LX in PALM BEACH GARDENS, FLORIDA
NEW Stock #:  L7071102

$2,409 off MSRP! Priced below KBB Fair Purchase ... 
Price:  $17,776
 

Mileage:  10NEW 2020 KIA SOUL LX in PALM BEACH GARDENS, FLORIDA
NEW Stock #:  L7072625

$2,426 off MSRP! Priced below KBB Fair Purchase ... 
Price:  $18,104
 

Mileage:  11NEW 2020 KIA SOUL LX in PALM BEACH GARDENS, FLORIDA
NEW Stock #:  L7077015

$2,426 off MSRP! Priced below KBB Fair Purchase ... 
Price:  $18,104
 

Mileage:  10NEW 2020 KIA SOUL LX in PALM BEACH GARDENS, FLORIDA
NEW Stock #:  DTT055166

$2,426 off MSRP! Priced below KBB Fair Purchase ... 
Price:  $18,104
 

Mileage:  20NEW 2020 KIA SOUL LX in PALM BEACH GARDENS, FLORIDA
NEW Stock #:  L7071094

$2,409 off MSRP! Priced below KBB Fair Purchase ... 
Price:  $17,776
 

Mileage:  10NEW 2020 KIA SOUL LX in PALM BEACH GARDENS, FLORIDA
NEW Stock #:  L7071334

$2,409 off MSRP! Priced below KBB Fair Purchase ... 
Price:  $17,776
 

Mileage:  15NEW 2020 KIA SOUL LX in PALM BEACH GARDENS, FLORIDA
NEW Stock #:  L7086392

$2,429 off MSRP! Priced below KBB Fair Purchase ... 
Price:  $18,156
 

Mileage:  14NEW 2020 KIA SOUL LX in PALM BEACH GARDENS, FLORIDA
NEW Stock #:  L7084605

$2,412 off MSRP! Priced below KBB Fair Purchase ... 
Price:  $17,828
 

Mileage:  2NEW 2020 KIA SOUL LX in PALM BEACH GARDENS, FLORIDA
NEW Stock #:  L7083611

$2,412 off MSRP! Priced below KBB Fair Purchase ... 
Price:  $17,828
 

Mileage:  14NEW 2020 KIA SOUL LX in PALM BEACH GARDENS, FLORIDA
NEW Stock #:  L7084607

$2,412 off MSRP! Priced below KBB Fair Purchase ... 
Price:  $17,828
 

Mileage:  15NEW 2020 KIA SOUL LX in PALM BEACH GARDENS, FLORIDA
NEW Stock #:  L7084558

$2,412 off MSRP! Priced below KBB Fair Purchase ... 
Price:  $17,828
 

Mileage:  10NEW 2020 KIA SOUL LX in PALM BEACH GARDENS, FLORIDA
NEW Stock #:  L7086409

$2,429 off MSRP! Priced below KBB Fair Purchase ... 
Price:  $18,156
 

Mileage:  18NEW 2020 KIA SOUL LX in PALM BEACH GARDENS, FLORIDA
NEW Stock #:  L7700335

$2,429 off MSRP! Priced below KBB Fair Purchase ... 
Price:  $18,156
 

Mileage:  14Photo Coming Soon
NEW Stock #:  L7700330

$2,429 off MSRP! Priced below KBB Fair Purchase ... 
Price:  $18,156
 

Mileage:  15NEW 2020 KIA SOUL LX in PALM BEACH GARDENS, FLORIDA
NEW Stock #:  L7704820

$2,351 off MSRP! Priced below KBB Fair Purchase ... 
Price:  $16,664
 

Mileage:  10Photo Coming Soon
NEW Stock #:  L7708987

2020 Kia Soul LX Snow White Pearl 27/33 City/Highway ... 
Price:  $18,161
 

Mileage:  10Photo Coming Soon
NEW Stock #:  DTT042540

$2,491 off MSRP! Priced below KBB Fair Purchase ... 
Price:  $19,324
 

Mileage:  62NEW 2020 KIA SOUL S in PALM BEACH GARDENS, FLORIDA
NEW Stock #:  DTT045122

$2,502 off MSRP! Priced below KBB Fair Purchase ... 
Price:  $19,538
 

Mileage:  83NEW 2020 KIA SOUL S in PALM BEACH GARDENS, FLORIDA
NEW Stock #:  DTT053485

$2,483 off MSRP! Priced below KBB Fair Purchase ... 
Price:  $19,172
 

Mileage:  121NEW 2020 KIA SOUL X-LINE in PALM BEACH GARDENS, FLORIDA
NEW Stock #:  L7068159

$2,554 off MSRP! Priced below KBB Fair Purchase ... 
Price:  $20,531
 

Mileage:  10NEW 2020 KIA SOUL X-LINE in PALM BEACH GARDENS, FLORIDA
NEW Stock #:  L7068156

$2,554 off MSRP! Priced below KBB Fair Purchase ... 
Price:  $20,531
 

Mileage:  19Photo Coming Soon
NEW Stock #:  L7067921

$2,537 off MSRP! Priced below KBB Fair Purchase ... 
Price:  $20,203
 

Mileage:  15