NETLOOK CAR PORTAL
 
Make:
Model:
 
Price Range: to
 
Distance: of
 

NEW KIA SOUL AUTOS IN PALM BEACH GARDENS, FLORIDA

41 matches for: Autos > KIA > SOUL > Any Price > Any Distance
Sort by:  Year Make/Model Price Mileage MPG Stock #
NEW 2020 KIA SOUL EX in PALM BEACH GARDENS, FLORIDA
NEW Stock #:  L7050922

$4,320 off MSRP! Priced below KBB Fair Purchase ... 
Price:  $20,995
 

Mileage:  13NEW 2020 KIA SOUL EX IVT in PALM BEACH GARDENS, FLORIDA
NEW Stock #:  DTT037309

$4,797 off MSRP! Priced below KBB Fair Purchase ... 
Price:  $20,591
 

Mileage:  13NEW 2020 KIA SOUL GT-LINE in PALM BEACH GARDENS, FLORIDA
NEW Stock #:  L7006943

$4,840 off MSRP! Priced below KBB Fair Purchase ... 
Price:  $20,313
 

Mileage:  11NEW 2020 KIA SOUL GT-LINE in PALM BEACH GARDENS, FLORIDA
NEW Stock #:  L7006435

$4,840 off MSRP! New Price! Priced below KBB ... 
Price:  $20,313
 

Mileage:  16NEW 2020 KIA SOUL LX in PALM BEACH GARDENS, FLORIDA
NEW Stock #:  L7012165

$4,162 off MSRP! Priced below KBB Fair Purchase ... 
Price:  $16,648
 

Mileage:  10NEW 2020 KIA SOUL LX in PALM BEACH GARDENS, FLORIDA
NEW Stock #:  L7002725

$4,119 off MSRP! Priced below KBB Fair Purchase ... 
Price:  $17,332
 

Mileage:  15NEW 2020 KIA SOUL LX in PALM BEACH GARDENS, FLORIDA
NEW Stock #:  L7006186

$4,078 off MSRP! Priced below KBB Fair Purchase ... 
Price:  $17,201
 

Mileage:  10NEW 2020 KIA SOUL LX in PALM BEACH GARDENS, FLORIDA
NEW Stock #:  L7009575

$4,135 off MSRP! Priced below KBB Fair Purchase ... 
Price:  $17,505
 

Mileage:  15NEW 2020 KIA SOUL LX in PALM BEACH GARDENS, FLORIDA
NEW Stock #:  L7009604

$4,135 off MSRP! Priced below KBB Fair Purchase ... 
Price:  $17,505
 

Mileage:  5,129NEW 2020 KIA SOUL LX in PALM BEACH GARDENS, FLORIDA
NEW Stock #:  L7008924

$4,078 off MSRP! Priced below KBB Fair Purchase ... 
Price:  $17,201
 

Mileage:  20NEW 2020 KIA SOUL LX in PALM BEACH GARDENS, FLORIDA
NEW Stock #:  L7003119

$4,119 off MSRP! Priced below KBB Fair Purchase ... 
Price:  $17,332
 

Mileage:  10NEW 2020 KIA SOUL LX in PALM BEACH GARDENS, FLORIDA
NEW Stock #:  L7027080

$4,088 off MSRP! Priced below KBB Fair Purchase ... 
Price:  $17,360
 

Mileage:  1,808NEW 2020 KIA SOUL LX in PALM BEACH GARDENS, FLORIDA
NEW Stock #:  L7070810

$4,105 off MSRP! Priced below KBB Fair Purchase ... 
Price:  $17,415
 

Mileage:  14NEW 2020 KIA SOUL LX in PALM BEACH GARDENS, FLORIDA
NEW Stock #:  L7072547

$4,048 off MSRP! Priced below KBB Fair Purchase ... 
Price:  $17,111
 

Mileage:  14NEW 2020 KIA SOUL LX in PALM BEACH GARDENS, FLORIDA
NEW Stock #:  L7075705

$4,048 off MSRP! Priced below KBB Fair Purchase ... 
Price:  $17,111
 

Mileage:  10NEW 2020 KIA SOUL LX in PALM BEACH GARDENS, FLORIDA
NEW Stock #:  L7073428

$4,048 off MSRP! Priced below KBB Fair Purchase ... 
Price:  $17,111
 

Mileage:  10NEW 2020 KIA SOUL LX in PALM BEACH GARDENS, FLORIDA
NEW Stock #:  L7074631

$4,048 off MSRP! Priced below KBB Fair Purchase ... 
Price:  $17,111
 

Mileage:  10NEW 2020 KIA SOUL LX in PALM BEACH GARDENS, FLORIDA
NEW Stock #:  L7074953

$4,048 off MSRP! Priced below KBB Fair Purchase ... 
Price:  $17,111
 

Mileage:  10NEW 2020 KIA SOUL LX in PALM BEACH GARDENS, FLORIDA
NEW Stock #:  L7069639

$4,105 off MSRP! Priced below KBB Fair Purchase ... 
Price:  $17,415
 

Mileage:  10NEW 2020 KIA SOUL LX in PALM BEACH GARDENS, FLORIDA
NEW Stock #:  L7069642

$4,105 off MSRP! Priced below KBB Fair Purchase ... 
Price:  $17,415
 

Mileage:  14NEW 2020 KIA SOUL LX in PALM BEACH GARDENS, FLORIDA
NEW Stock #:  L7071102

$4,048 off MSRP! Priced below KBB Fair Purchase ... 
Price:  $17,111
 

Mileage:  10NEW 2020 KIA SOUL LX in PALM BEACH GARDENS, FLORIDA
NEW Stock #:  L7072625

$4,105 off MSRP! Priced below KBB Fair Purchase ... 
Price:  $17,415
 

Mileage:  11NEW 2020 KIA SOUL LX in PALM BEACH GARDENS, FLORIDA
NEW Stock #:  L7071727

$4,105 off MSRP! Priced below KBB Fair Purchase ... 
Price:  $17,415
 

Mileage:  12NEW 2020 KIA SOUL LX in PALM BEACH GARDENS, FLORIDA
NEW Stock #:  L7077015

$4,105 off MSRP! Priced below KBB Fair Purchase ... 
Price:  $17,415
 

Mileage:  10NEW 2020 KIA SOUL LX in PALM BEACH GARDENS, FLORIDA
NEW Stock #:  DTT055503

$4,088 off MSRP! Priced below KBB Fair Purchase ... 
Price:  $17,360
 

Mileage:  20NEW 2020 KIA SOUL LX in PALM BEACH GARDENS, FLORIDA
NEW Stock #:  DTT055166

$4,105 off MSRP! Priced below KBB Fair Purchase ... 
Price:  $17,415
 

Mileage:  20NEW 2020 KIA SOUL LX in PALM BEACH GARDENS, FLORIDA
NEW Stock #:  L7071094

$4,048 off MSRP! Priced below KBB Fair Purchase ... 
Price:  $17,111
 

Mileage:  10NEW 2020 KIA SOUL LX in PALM BEACH GARDENS, FLORIDA
NEW Stock #:  L7071334

$4,048 off MSRP! Priced below KBB Fair Purchase ... 
Price:  $17,111
 

Mileage:  15NEW 2020 KIA SOUL LX in PALM BEACH GARDENS, FLORIDA
NEW Stock #:  L7086392

$4,114 off MSRP! Priced below KBB Fair Purchase ... 
Price:  $17,464
 

Mileage:  14Photo Coming Soon
NEW Stock #:  L7084605

$4,057 off MSRP! Priced below KBB Fair Purchase ... 
Price:  $17,160
 

Mileage:  10Photo Coming Soon
NEW Stock #:  L7083611

$4,057 off MSRP! Priced below KBB Fair Purchase ... 
Price:  $17,160
 

Mileage:  10Photo Coming Soon
NEW Stock #:  L7084607

$4,057 off MSRP! Priced below KBB Fair Purchase ... 
Price:  $17,160
 

Mileage:  10Photo Coming Soon
NEW Stock #:  L7084558

$4,057 off MSRP! Priced below KBB Fair Purchase ... 
Price:  $17,160
 

Mileage:  10Photo Coming Soon
NEW Stock #:  L7086409

$4,114 off MSRP! Priced below KBB Fair Purchase ... 
Price:  $17,464
 

Mileage:  10Photo Coming Soon
NEW Stock #:  DTT042540

$4,267 off MSRP! Priced below KBB Fair Purchase ... 
Price:  $18,600
 

Mileage:  62NEW 2020 KIA SOUL X-LINE in PALM BEACH GARDENS, FLORIDA
NEW Stock #:  L7006531

$4,669 off MSRP! Priced below KBB Fair Purchase ... 
Price:  $19,624
 

Mileage:  15NEW 2020 KIA SOUL X-LINE in PALM BEACH GARDENS, FLORIDA
NEW Stock #:  L7001782

$3,730 off MSRP! Priced below KBB Fair Purchase ... 
Price:  $19,580
 

Mileage:  16NEW 2020 KIA SOUL X-LINE in PALM BEACH GARDENS, FLORIDA
NEW Stock #:  L7068159

$4,666 off MSRP! Priced below KBB Fair Purchase ... 
Price:  $19,756
 

Mileage:  10NEW 2020 KIA SOUL X-LINE in PALM BEACH GARDENS, FLORIDA
NEW Stock #:  L7067449

$4,605 off MSRP! Priced below KBB Fair Purchase ... 
Price:  $19,452
 

Mileage:  17NEW 2020 KIA SOUL X-LINE in PALM BEACH GARDENS, FLORIDA
NEW Stock #:  L7068156

$4,666 off MSRP! Priced below KBB Fair Purchase ... 
Price:  $19,756
 

Mileage:  19Photo Coming Soon
NEW Stock #:  L7067921

$4,605 off MSRP! Priced below KBB Fair Purchase ... 
Price:  $19,452
 

Mileage:  10