NETLOOK CAR PORTAL
 
Make:
Model:
 
Price Range: to
 
Distance: of
 

NEW KIA SOUL AUTOS IN ST. AUGUSTINE, FLORIDA

59 matches for: Autos > KIA > SOUL > Any Price > Any Distance
Sort by:  Year Make/Model Price Mileage MPG Stock #
NEW 2020 KIA SOUL EX IVT in ST. AUGUSTINE, FLORIDA
NEW Stock #:  200114

Family Kia , # 1 ranked Kia dealership in customer ... 
Price:  $25,755
 

Mileage:  16NEW 2020 KIA SOUL EX IVT in ST. AUGUSTINE, FLORIDA
NEW Stock #:  200171

Family Kia , # 1 ranked Kia dealership in customer ... 
Price:  $25,755
 

Mileage:  17Photo Coming Soon
NEW Stock #:  200643

Family Kia , # 1 ranked Kia dealership in customer ... 
Price:  $21,895
 

Mileage:  5NEW 2020 KIA SOUL GT-LINE IVT in ST. AUGUSTINE, FLORIDA
NEW Stock #:  200220

 
Price:  Contact Us
 
Highway MPG:  33
Mileage:  25NEW 2020 KIA SOUL GT-LINE IVT in ST. AUGUSTINE, FLORIDA
NEW Stock #:  200329

Family Kia , # 1 ranked Kia dealership in customer ... 
Price:  $24,160
 
Highway MPG:  33
Mileage:  16NEW 2020 KIA SOUL GT-LINE IVT in ST. AUGUSTINE, FLORIDA
NEW Stock #:  200377

Family Kia , # 1 ranked Kia dealership in customer ... 
Price:  $22,265
 
Highway MPG:  33
Mileage:  16NEW 2020 KIA SOUL GT-LINE IVT in ST. AUGUSTINE, FLORIDA
NEW Stock #:  200382

Family Kia , # 1 ranked Kia dealership in customer ... 
Price:  $22,265
 
Highway MPG:  33
Mileage:  16NEW 2020 KIA SOUL GT-LINE IVT in ST. AUGUSTINE, FLORIDA
NEW Stock #:  200381

Family Kia , # 1 ranked Kia dealership in customer ... 
Price:  $22,440
 
Highway MPG:  33
Mileage:  16NEW 2020 KIA SOUL GT-LINE IVT in ST. AUGUSTINE, FLORIDA
NEW Stock #:  200397

Family Kia , # 1 ranked Kia dealership in customer ... 
Price:  $21,885
 
Highway MPG:  33
Mileage:  16NEW 2020 KIA SOUL GT-LINE IVT in ST. AUGUSTINE, FLORIDA
NEW Stock #:  200395

Family Kia , # 1 ranked Kia dealership in customer ... 
Price:  $21,540
 
Highway MPG:  33
Mileage:  16NEW 2020 KIA SOUL GT-LINE IVT in ST. AUGUSTINE, FLORIDA
NEW Stock #:  200577

Family Kia , # 1 ranked Kia dealership in customer ... 
Price:  $24,160
 
Highway MPG:  33
Mileage:  22NEW 2020 KIA SOUL GT-LINE IVT in ST. AUGUSTINE, FLORIDA
NEW Stock #:  200575

Family Kia , # 1 ranked Kia dealership in customer ... 
Price:  $22,165
 
Highway MPG:  33
Mileage:  22NEW 2020 KIA SOUL GT-LINE IVT in ST. AUGUSTINE, FLORIDA
NEW Stock #:  200617

Family Kia , # 1 ranked Kia dealership in customer ... 
Price:  $23,720
 
Highway MPG:  33
Mileage:  5NEW 2020 KIA SOUL GT-LINE IVT in ST. AUGUSTINE, FLORIDA
NEW Stock #:  200623

Family Kia , # 1 ranked Kia dealership in customer ... 
Price:  $21,470
 
Highway MPG:  33
Mileage:  22Photo Coming Soon
NEW Stock #:  200632

Family Kia , # 1 ranked Kia dealership in customer ... 
Price:  $20,515
 

Mileage:  5NEW 2020 KIA SOUL LX IVT in ST. AUGUSTINE, FLORIDA
NEW Stock #:  200312

 
Price:  Contact Us
 
Highway MPG:  33
Mileage:  12NEW 2020 KIA SOUL LX IVT in ST. AUGUSTINE, FLORIDA
NEW Stock #:  200233

Family Kia , # 1 ranked Kia dealership in customer ... 
Price:  $20,535
 
Highway MPG:  33
Mileage:  16NEW 2020 KIA SOUL LX IVT in ST. AUGUSTINE, FLORIDA
NEW Stock #:  200337

Family Kia , # 1 ranked Kia dealership in customer ... 
Price:  $20,245
 
Highway MPG:  33
Mileage:  16NEW 2020 KIA SOUL LX IVT in ST. AUGUSTINE, FLORIDA
NEW Stock #:  200350

Family Kia , # 1 ranked Kia dealership in customer ... 
Price:  $20,245
 
Highway MPG:  33
Mileage:  22NEW 2020 KIA SOUL LX IVT in ST. AUGUSTINE, FLORIDA
NEW Stock #:  200356

Family Kia , # 1 ranked Kia dealership in customer ... 
Price:  $20,590
 
Highway MPG:  33
Mileage:  16NEW 2020 KIA SOUL LX IVT in ST. AUGUSTINE, FLORIDA
NEW Stock #:  200441

Family Kia , # 1 ranked Kia dealership in customer ... 
Price:  $20,170
 
Highway MPG:  33
Mileage:  16NEW 2020 KIA SOUL LX IVT in ST. AUGUSTINE, FLORIDA
NEW Stock #:  200440

Family Kia , # 1 ranked Kia dealership in customer ... 
Price:  $20,170
 
Highway MPG:  33
Mileage:  5NEW 2020 KIA SOUL LX IVT in ST. AUGUSTINE, FLORIDA
NEW Stock #:  200442

Family Kia , # 1 ranked Kia dealership in customer ... 
Price:  $20,515
 
Highway MPG:  33
Mileage:  16NEW 2020 KIA SOUL LX IVT in ST. AUGUSTINE, FLORIDA
NEW Stock #:  200504

Family Kia , # 1 ranked Kia dealership in customer ... 
Price:  $20,240
 
Highway MPG:  33
Mileage:  6NEW 2020 KIA SOUL LX IVT in ST. AUGUSTINE, FLORIDA
NEW Stock #:  200508

Family Kia , # 1 ranked Kia dealership in customer ... 
Price:  $20,515
 
Highway MPG:  33
Mileage:  6NEW 2020 KIA SOUL LX IVT in ST. AUGUSTINE, FLORIDA
NEW Stock #:  200507

Family Kia , # 1 ranked Kia dealership in customer ... 
Price:  $20,240
 
Highway MPG:  33
Mileage:  6NEW 2020 KIA SOUL LX IVT in ST. AUGUSTINE, FLORIDA
NEW Stock #:  200578

Family Kia , # 1 ranked Kia dealership in customer ... 
Price:  $20,170
 
Highway MPG:  33
Mileage:  23NEW 2020 KIA SOUL LX IVT in ST. AUGUSTINE, FLORIDA
NEW Stock #:  200585

Family Kia , # 1 ranked Kia dealership in customer ... 
Price:  $20,170
 
Highway MPG:  33
Mileage:  22NEW 2020 KIA SOUL LX IVT in ST. AUGUSTINE, FLORIDA
NEW Stock #:  200592

Family Kia , # 1 ranked Kia dealership in customer ... 
Price:  $20,170
 
Highway MPG:  33
Mileage:  22NEW 2020 KIA SOUL LX IVT in ST. AUGUSTINE, FLORIDA
NEW Stock #:  200601

Family Kia , # 1 ranked Kia dealership in customer ... 
Price:  $20,515
 
Highway MPG:  33
Mileage:  6NEW 2020 KIA SOUL LX IVT in ST. AUGUSTINE, FLORIDA
NEW Stock #:  200599

Family Kia , # 1 ranked Kia dealership in customer ... 
Price:  $20,515
 
Highway MPG:  33
Mileage:  22NEW 2020 KIA SOUL LX IVT in ST. AUGUSTINE, FLORIDA
NEW Stock #:  200600

Family Kia , # 1 ranked Kia dealership in customer ... 
Price:  $20,170
 
Highway MPG:  33
Mileage:  5NEW 2020 KIA SOUL LX IVT in ST. AUGUSTINE, FLORIDA
NEW Stock #:  200624

Family Kia , # 1 ranked Kia dealership in customer ... 
Price:  $20,520
 
Highway MPG:  33
Mileage:  5NEW 2020 KIA SOUL LX IVT in ST. AUGUSTINE, FLORIDA
NEW Stock #:  200610

Family Kia , # 1 ranked Kia dealership in customer ... 
Price:  $20,520
 
Highway MPG:  33
Mileage:  6NEW 2020 KIA SOUL LX MANUAL in ST. AUGUSTINE, FLORIDA
NEW Stock #:  200628

Family Kia , # 1 ranked Kia dealership in customer ... 
Price:  $19,090
 
Highway MPG:  31
Mileage:  5Photo Coming Soon
NEW Stock #:  200602

Family Kia , # 1 ranked Kia dealership in customer ... 
Price:  $21,885
 

Mileage:  16Photo Coming Soon
NEW Stock #:  200630

Family Kia , # 1 ranked Kia dealership in customer ... 
Price:  $21,470
 

Mileage:  5NEW 2020 KIA SOUL S IVT in ST. AUGUSTINE, FLORIDA
NEW Stock #:  200068

Family Kia , # 1 ranked Kia dealership in customer ... 
Price:  $21,765
 
Highway MPG:  33
Mileage:  20NEW 2020 KIA SOUL S IVT in ST. AUGUSTINE, FLORIDA
NEW Stock #:  200064

Family Kia , # 1 ranked Kia dealership in customer ... 
Price:  $21,765
 
Highway MPG:  33
Mileage:  20NEW 2020 KIA SOUL S IVT in ST. AUGUSTINE, FLORIDA
NEW Stock #:  200243

 
Price:  Contact Us
 
Highway MPG:  33
Mileage:  16NEW 2020 KIA SOUL S IVT in ST. AUGUSTINE, FLORIDA
NEW Stock #:  200314

 
Price:  Contact Us
 
Highway MPG:  33
Mileage:  16NEW 2020 KIA SOUL S IVT in ST. AUGUSTINE, FLORIDA
NEW Stock #:  200570

Family Kia , # 1 ranked Kia dealership in customer ... 
Price:  $21,540
 
Highway MPG:  33
Mileage:  22NEW 2020 KIA SOUL S IVT in ST. AUGUSTINE, FLORIDA
NEW Stock #:  200581

Family Kia , # 1 ranked Kia dealership in customer ... 
Price:  $21,540
 
Highway MPG:  33
Mileage:  22NEW 2020 KIA SOUL S IVT in ST. AUGUSTINE, FLORIDA
NEW Stock #:  200580

Family Kia , # 1 ranked Kia dealership in customer ... 
Price:  $21,540
 
Highway MPG:  33
Mileage:  22NEW 2020 KIA SOUL S IVT in ST. AUGUSTINE, FLORIDA
NEW Stock #:  200595

Family Kia , # 1 ranked Kia dealership in customer ... 
Price:  $21,885
 
Highway MPG:  33
Mileage:  22NEW 2020 KIA SOUL S IVT in ST. AUGUSTINE, FLORIDA
NEW Stock #:  200594

Family Kia , # 1 ranked Kia dealership in customer ... 
Price:  $21,540
 
Highway MPG:  33
Mileage:  22NEW 2020 KIA SOUL S IVT in ST. AUGUSTINE, FLORIDA
NEW Stock #:  200603

Family Kia , # 1 ranked Kia dealership in customer ... 
Price:  $21,885
 
Highway MPG:  33
Mileage:  22NEW 2020 KIA SOUL S IVT in ST. AUGUSTINE, FLORIDA
NEW Stock #:  200626

Family Kia , # 1 ranked Kia dealership in customer ... 
Price:  $21,540
 
Highway MPG:  33
Mileage:  5NEW 2020 KIA SOUL S IVT in ST. AUGUSTINE, FLORIDA
NEW Stock #:  200627

Family Kia , # 1 ranked Kia dealership in customer ... 
Price:  $21,540
 
Highway MPG:  33
Mileage:  5NEW 2020 KIA SOUL X-LINE IVT in ST. AUGUSTINE, FLORIDA
NEW Stock #:  200048

Family Kia , # 1 ranked Kia dealership in customer ... 
Price:  $22,965
 
Highway MPG:  33
Mileage:  20NEW 2020 KIA SOUL X-LINE IVT in ST. AUGUSTINE, FLORIDA
NEW Stock #:  200084

Family Kia , # 1 ranked Kia dealership in customer ... 
Price:  $22,965
 
Highway MPG:  33
Mileage:  6NEW 2020 KIA SOUL X-LINE IVT in ST. AUGUSTINE, FLORIDA
NEW Stock #:  200103

Family Kia , # 1 ranked Kia dealership in customer ... 
Price:  $22,965
 
Highway MPG:  33
Mileage:  17NEW 2020 KIA SOUL X-LINE IVT in ST. AUGUSTINE, FLORIDA
NEW Stock #:  200110

Family Kia , # 1 ranked Kia dealership in customer ... 
Price:  $22,965
 
Highway MPG:  33
Mileage:  16NEW 2020 KIA SOUL X-LINE IVT in ST. AUGUSTINE, FLORIDA
NEW Stock #:  200137

Family Kia , # 1 ranked Kia dealership in customer ... 
Price:  $22,690
 
Highway MPG:  33
Mileage:  17NEW 2020 KIA SOUL X-LINE IVT in ST. AUGUSTINE, FLORIDA
NEW Stock #:  200199

 
Price:  Contact Us
 
Highway MPG:  33
Mileage:  14NEW 2020 KIA SOUL X-LINE IVT in ST. AUGUSTINE, FLORIDA
NEW Stock #:  200244

 
Price:  Contact Us
 
Highway MPG:  33
Mileage:  13NEW 2020 KIA SOUL X-LINE IVT in ST. AUGUSTINE, FLORIDA
NEW Stock #:  200335

Family Kia , # 1 ranked Kia dealership in customer ... 
Price:  $23,020
 
Highway MPG:  33
Mileage:  16NEW 2020 KIA SOUL X-LINE IVT in ST. AUGUSTINE, FLORIDA
NEW Stock #:  200339

Family Kia , # 1 ranked Kia dealership in customer ... 
Price:  $23,020
 
Highway MPG:  33
Mileage:  16NEW 2020 KIA SOUL X-LINE IVT in ST. AUGUSTINE, FLORIDA
NEW Stock #:  200394

Family Kia , # 1 ranked Kia dealership in customer ... 
Price:  $23,595
 
Highway MPG:  33
Mileage:  16