NETLOOK CAR PORTAL
 
Make:
Model:
 
Price Range: to
 
Distance: of
 

NEW KIA SPORTAGE AUTOS IN CATHEDRAL CITY, CALIFORNIA

22 matches for: Autos > KIA > SPORTAGE > Any Price > Any Distance
Sort by:  Year Make/Model Price Mileage MPG Stock #
NEW 2019 KIA SPORTAGE EX in CATHEDRAL CITY, CALIFORNIA
NEW Stock #:  K9612

 
Price:  $29,170
 

Mileage:  10NEW 2019 KIA SPORTAGE EX in CATHEDRAL CITY, CALIFORNIA
NEW Stock #:  K9691

 
Price:  $28,770
 

Mileage:  10NEW 2019 KIA SPORTAGE EX in CATHEDRAL CITY, CALIFORNIA
NEW Stock #:  K9699

 
Price:  $28,770
 

Mileage:  7NEW 2019 KIA SPORTAGE EX in CATHEDRAL CITY, CALIFORNIA
NEW Stock #:  K9705

 
Price:  $29,165
 

Mileage:  9NEW 2019 KIA SPORTAGE LX in CATHEDRAL CITY, CALIFORNIA
NEW Stock #:  KT9491

 
Price:  $25,175
 

Mileage:  9NEW 2019 KIA SPORTAGE LX in CATHEDRAL CITY, CALIFORNIA
NEW Stock #:  KT9591

 
Price:  $24,930
 

Mileage:  5NEW 2019 KIA SPORTAGE LX in CATHEDRAL CITY, CALIFORNIA
NEW Stock #:  KT9593

 
Price:  $24,930
 

Mileage:  8NEW 2019 KIA SPORTAGE LX in CATHEDRAL CITY, CALIFORNIA
NEW Stock #:  K9601

 
Price:  $24,930
 

Mileage:  8NEW 2019 KIA SPORTAGE LX in CATHEDRAL CITY, CALIFORNIA
NEW Stock #:  KXT9606

 
Price:  $24,930
 

Mileage:  9NEW 2019 KIA SPORTAGE LX in CATHEDRAL CITY, CALIFORNIA
NEW Stock #:  K9662

 
Price:  $24,930
 

Mileage:  9NEW 2019 KIA SPORTAGE LX in CATHEDRAL CITY, CALIFORNIA
NEW Stock #:  K9664

 
Price:  $25,275
 

Mileage:  5NEW 2019 KIA SPORTAGE LX in CATHEDRAL CITY, CALIFORNIA
NEW Stock #:  K9673

 
Price:  $24,930
 

Mileage:  6NEW 2019 KIA SPORTAGE LX in CATHEDRAL CITY, CALIFORNIA
NEW Stock #:  KT9674

 
Price:  $25,325
 

Mileage:  8NEW 2019 KIA SPORTAGE LX in CATHEDRAL CITY, CALIFORNIA
NEW Stock #:  KT9672

 
Price:  $25,375
 

Mileage:  8NEW 2019 KIA SPORTAGE LX in CATHEDRAL CITY, CALIFORNIA
NEW Stock #:  K9679

 
Price:  $25,325
 

Mileage:  11NEW 2019 KIA SPORTAGE LX in CATHEDRAL CITY, CALIFORNIA
NEW Stock #:  K9678

 
Price:  $24,930
 

Mileage:  8NEW 2019 KIA SPORTAGE LX in CATHEDRAL CITY, CALIFORNIA
NEW Stock #:  KT9680

 
Price:  $24,930
 

Mileage:  10NEW 2019 KIA SPORTAGE LX in CATHEDRAL CITY, CALIFORNIA
NEW Stock #:  K9796

 
Price:  $25,080
 

Mileage:  10Photo Coming Soon
NEW Stock #:  K9809

 
Price:  $25,080
 

Mileage:  8NEW 2019 KIA SPORTAGE SX in CATHEDRAL CITY, CALIFORNIA
NEW Stock #:  K9583

 
Price:  $34,230
 

Mileage:  10NEW 2019 KIA SPORTAGE SX in CATHEDRAL CITY, CALIFORNIA
NEW Stock #:  K9610

 
Price:  $35,100
 

Mileage:  10NEW 2019 KIA SPORTAGE SX in CATHEDRAL CITY, CALIFORNIA
NEW Stock #:  K9609

 
Price:  $34,705
 

Mileage:  8