NETLOOK CAR PORTAL
 
Make:
Model:
 
Price Range: to
 
Distance: of
 

NEW KIA SPORTAGE AUTOS IN CATHEDRAL CITY, CALIFORNIA

20 matches for: Autos > KIA > SPORTAGE > Any Price > Any Distance
Sort by:  Year Make/Model Price Mileage MPG Stock #
NEW 2020 KIA SPORTAGE EX in CATHEDRAL CITY, CALIFORNIA
NEW Stock #:  K10145

 
Price:  $28,665
 

Mileage:  10NEW 2020 KIA SPORTAGE LX in CATHEDRAL CITY, CALIFORNIA
NEW Stock #:  KT10022

 
Price:  $25,245
 

Mileage:  8NEW 2020 KIA SPORTAGE LX in CATHEDRAL CITY, CALIFORNIA
NEW Stock #:  KS10094

 
Price:  $25,320
 

Mileage:  10NEW 2020 KIA SPORTAGE LX in CATHEDRAL CITY, CALIFORNIA
NEW Stock #:  KS10096

 
Price:  $25,320
 

Mileage:  9NEW 2020 KIA SPORTAGE LX in CATHEDRAL CITY, CALIFORNIA
NEW Stock #:  KS10146

 
Price:  $25,465
 

Mileage:  8NEW 2020 KIA SPORTAGE LX in CATHEDRAL CITY, CALIFORNIA
NEW Stock #:  KS10153

 
Price:  $25,170
 

Mileage:  10NEW 2020 KIA SPORTAGE LX in CATHEDRAL CITY, CALIFORNIA
NEW Stock #:  KT10172

 
Price:  $25,170
 

Mileage:  6NEW 2020 KIA SPORTAGE LX in CATHEDRAL CITY, CALIFORNIA
NEW Stock #:  K10171

 
Price:  $25,565
 

Mileage:  6NEW 2020 KIA SPORTAGE LX in CATHEDRAL CITY, CALIFORNIA
NEW Stock #:  KT10193

 
Price:  $25,220
 

Mileage:  5NEW 2020 KIA SPORTAGE LX in CATHEDRAL CITY, CALIFORNIA
NEW Stock #:  KT10189

 
Price:  $25,220
 

Mileage:  9NEW 2020 KIA SPORTAGE LX in CATHEDRAL CITY, CALIFORNIA
NEW Stock #:  KS10195

 
Price:  $25,220
 

Mileage:  5NEW 2020 KIA SPORTAGE LX in CATHEDRAL CITY, CALIFORNIA
NEW Stock #:  KS10194

 
Price:  $25,220
 

Mileage:  6NEW 2020 KIA SPORTAGE LX in CATHEDRAL CITY, CALIFORNIA
NEW Stock #:  K10316

 
Price:  $25,295
 

Mileage:  9NEW 2020 KIA SPORTAGE LX in CATHEDRAL CITY, CALIFORNIA
NEW Stock #:  K10315

 
Price:  $25,295
 

Mileage:  9NEW 2020 KIA SPORTAGE LX in CATHEDRAL CITY, CALIFORNIA
NEW Stock #:  K10313

 
Price:  $25,295
 

Mileage:  10NEW 2020 KIA SPORTAGE LX in CATHEDRAL CITY, CALIFORNIA
NEW Stock #:  K10314

 
Price:  $25,295
 

Mileage:  8NEW 2020 KIA SPORTAGE LX in CATHEDRAL CITY, CALIFORNIA
NEW Stock #:  K10318

 
Price:  $25,295
 

Mileage:  6NEW 2020 KIA SPORTAGE LX in CATHEDRAL CITY, CALIFORNIA
NEW Stock #:  K10322

 
Price:  $25,295
 

Mileage:  10NEW 2020 KIA SPORTAGE LX in CATHEDRAL CITY, CALIFORNIA
NEW Stock #:  K10324

 
Price:  $25,295
 

Mileage:  8NEW 2020 KIA SPORTAGE LX in CATHEDRAL CITY, CALIFORNIA
NEW Stock #:  K10326

 
Price:  $25,295
 

Mileage:  8